Zapraszamy na kobiecy festiwal 27-29 listopad, Kraków

ROZPOCZĘCIE FESTIWALU

Studio Zwierzyniec /ul. Kraszewskiego 15/3

17.00 – ­18.30 – ,, Melodie ciała” warsztat Agaty Bargiel

„Moją pasją życiową jest praca z głosem, śpiew, improwizacja, uwalnianie głosu. W swojej pracy łączę techniki ekspresyjne i psychosomatyczne, korzystając z ćwiczeń zaczerpniętych z teatru fizycznego, jogi i pracy z potencjałem energetycznym. Ugruntowuje mnie muzyka korzeni. Śpiew biały, który daje moc i przestrzeń”.

Bilety -30 zł

Kawiarnia Naukowa /ul. Żółkiewskiego 19/

19:00 – wernisaż prac graficznych i malarstwa Aminy Dargham, Susany Salama i Sylvi Batyckiej

 koncerty 20:00 -21.00

Koncerty zespołów powstałych w trakcie Lucciola Ladies Rock Camp i Karioka Girls Rock Camp

21.00 – 00.00

TYGRYSICE – zespół powstał z miłości do riot grrrl, żeńskiego hip hopu oraz polskiej muzyki przełomu lat ’80 i ’90. Tygrysice są dla nas przede wszystkim swoistym manifestem politycznym, a naszą postawą chcemy pokazać, że dziewczyny mogą grać i to w girls-bandach właśnie tkwi największa siła. Dlatego ‘skład jest płynny’ a każda z Tygrysic gra na co najmniej trzech różnych instrumentach”

DECIBELLES – melodyjny krzyk. Tak właśnie można scharakteryzować muzykę trzech dziewczyn z Lyonu. Do tego dobry warsztat, radość z przebywania na scenie, żywiołowość i otwartość. Każda epka Decibelles jest lepsza od poprzedniej. Rebeliantki-załogantki po raz pierwszy w Polsce. Po raz pierwszy w Krakowie.

REPETITOR – Niepokorni. Młodzi. Wkurzeni. Post-punkowe trio z Belgradu. Wspólne dzieło Borisa Vlastelicy (gitara i wokal), Any-Mariji Cupin (bas i wokal) oraz Mileny Milutinović (perkusja).

Bilety -15 zł

28 listopada 2015 r.

Żywa Pracownia /ul. Lwowska 30/ Kraków

warsztaty

12.00 – 14.00 – warsztat białego śpiewu

Joanna Słowińska wykorzystuje elementy techniki ruchu Emila Jaques­Dalcroze’a (plastique animée). W technice białego głosu i polskiej pieśni ludowej odnajdziecie własną drogę poszukiwania wewnętrznej pieśni, innej dla każdego z nas.

Bilety – 30 zł

Szpitalna Jeden /ul. Szpitalna 1/

16.00 ­18.00 – warsztat DJ-ski Eny Lind dla początkujących

Wprowadzenie do mieszania z płyt winylowych i CD. Zapoznanie ze sprzętami takimi jak gramofony, mixer itd. Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim. Ilość miejsc ograniczona.

Bilety – 30 zł

wieczór dj-ski

22:00 – start

OLIVIA UNGARO – wyznawczyni kultu płyt winylowych. Na polskiej scenie elektronicznej od dwunastu lat. Ze swoim bratem Kinzo Chrome tworzy kolektyw Chrono Bross. Była współtwórczynią (wraz z Chino) klubogalerii Radar – jednego z najorginalniejszych miejsc w Polsce z muzyką techno. Najbardziej lubi surowe i mroczne brzmienie muzyki techno, kwasowość muzyki acid, głębię cosmic, prostotę electro i ciepło muzyki house.

KIM – styl muzyczny Kim to szeroko pojęta elektronika, nie ogranicza się ona bowiem do konkretnych gatunków. Łącząc ze sobą wszystko wedle gustu i uznania, wciąż poszukuje nowych brzmień. Jedna z założycieli grupy towarzysko-artystycznej ME.NE.LE / HOLA! / Deep We Can / Przyjaciele w tańcu. Ma na swoim koncie imprezy w klubach w całej Polsce, a także w Londynie, Berlinie, Brukseli i Grodnie. Miłośniczka winyli.

CHARLIE – urodzona w Berlinie, mieszkająca w Polsce. Swoje mixy opiera na dźwiękach głębokiego electro, acidu i niebanalnych utworach disco. Grywała, m.in. w Paryżu, w słynnym Klubie La Java oraz w radiu Rinse FM. Nagrała też sety dla Cracki Records oraz dla radia Dublab z Kolonii.

ENA LIND – jedna z ciekawszych przedstawicielek berlińskiej sceny house. Ciepłe brzmienie, ogromna charyzma i umiejętność zarządzania kilkutysięczną publicznością, czynią z niej artystkę wyjątkową.

ELECTRIC INDIGO – wiedeńska DJ-ka, kompozytorka, autorka muzyki do spektakli teatralnych. Jej sety grane w klubach Europy, Azji i obu Ameryk to różnorodna i inteligentna interpretacja techno. Wydawała w legendarnej wytwórni Hard Wax. Od 1989 roku rozwija międzynarodową platformę przeznaczoną dla DJ-ek, artystek i producentek, która została stworzona w celu promowania, wzajemnego wsparcia, komunikacji oraz pokazaniu, że kobiety DJ-ki istnieją i mają się dobrze.

ELWIRA WOJTUNIK – artystka wizualna, kuratorka, VJ-ka. Założycielka i członkini duetu artystycznego znanego jako Elektro Moon Vision. Realizuje projekty multimedialne, instalacje interaktywne oraz wielkoformatowe projekcje, w tym mapping i projekcje sceniczne. Ich prace były wielokrotnie pokazywane i doceniane w trakcie międzynarodowych festiwali prezentujących nowatorską sztukę wizualną.

Bilety – 15 zł

Plama /ul. Kościelna 7/ Nowy Targ

koncerty

19:00 – start

MAGDA PISKORCZYK I ULA STOSIO (GITARY)

Magda Piskorczyk – wokalistka śpiewająca dojrzałym, niskim, „czarnym” głosem. Gra na gitarach: akustycznej, elektrycznej i basowej, a także na instrumentach perkusyjnych. Wykonuje głównie muzykę zakorzenioną w tradycji afroamerykańskiej i afrykańskiej.

PAULINA BISZTYGA – wokalistka, kompozytorka, poetka i dziennikarka radiowa. O jej twórczości można powiedzieć wiele (i wielu to zrobiło!), ale jedno jest pewne: Paulina Bisztyga jest artystką charyzmatyczną i nietuzinkową, a jej poezja w połączeniu z niezwykłą barwą głosu, sprawia, że koncerty w jej wykonaniu na długo zapadają w pamięć i serca słuchaczy.

29 listopada 2015 r.

Paradox- Paradox /ul. Krupnicza 38/

kino

18:00 – pokaz filmu We are the best, reż. Lukas Moodyson (Szwecja)

Trzy nastolatki postanawiają założyć w Sztokholmie zespół punkowy. Miłość do muzyki, inicjacja alkoholowa, kłótnie i ogromna chęć grania.

Bilety- 10 zł

Radio Kraków studio im. Romany Bobrowskiej /al. J. Słowackiego 22/

koncert

19:00 – start

ALINA ORLOVA – litewska autorka tekstów, muzyki, wokalistka, showmenka, zjawisko.

Dziecko i dojrzała artystka, akustyczne instrumenty i zręcznie wykorzystywana elektronika, anioł z burzą rudych włosów i łobuzica. Osobowościowe i artystyczne sprzeczności w połączeniu z niezwykłą muzykalnością i talentem, czynią Orlovą artystką magnetyczną, która, mimo czegoś w niej eterycznego, silną ręką dyryguje uważnością publiczności. Guzikowy akordeon, fortepian, przy którym Alina osobliwie się zachowuje i niepowtarzalny głos, to atrybuty, które w zupełności wystarczają jej do stworzenia niezwykłego widowiska.

Bilety – 30 zł (w przedsprzedaży), 40 zł (w dniu koncertu)

OPENING OF THE FESTIVAL

27 November 2015

Studio Zwierzyniec /ul. Kraszewskiego 15/3/

Workshops 5.00 pm – 6.30 pm – “Melodies of the Body”

Workshops with Agata Bargiel “My passion in life is to work with voice, sing, improvise and free the sound. I combine expression and psychosomatic techniques using exercises deriving from physical theatre, yoga and work with energetic potential. I am stabilised with the music of roots – archaic singing which gives me power and space.” Tickets – PLN 30

Kawiarnia Naukowa /ul. Żółkiewskiego 19/

Exhibition opening 7:00 pm

exhibition of graphic works and paintings of: Amina Dargham, Susana Salama and  Sylvia Batycka

Shows 8:00 pm – 9.00 pm

Shows by bands formed during the Lucciola Ladies Rock Camp and Karioka Girls Rock Camp

9.00 pm – midnight

TYGRYSICE – the band was created out of love to riot grrrl, female hip hop and Polish music from the turn of the 1980s and the 1990s. Tygrysice are, first of all, a sort of political manifesto, wishing to demonstrate that girls may play music and that the highest strength is hidden in girls bands. The band’s members are flexible and each girl can play at least three different instruments.

DECIBELLES – screaming melody. This is how the music of three girls from Lyon may be described. Then you must add their very good musical skills, joy of being on the stage, vivacity and openness. Each new EP of Decibelles is better than the previous one. The rebels for the first time in Poland – first time in Kraków.

REPETITOR – Disobedient. Young. Pissed-off. A post-punk trio from Beograd. Common creation of Boris Vlastelica (guitar and vocal), Ana-Marija Cupin (bass guitar and vocal) and Milena Milutinović (drums).

Tickets – PLN 15

28 November 2015

Żywa Pracownia /ul. Lwowska 30/ Kraków

Workshops 12.00 pm – 2.00 pm

Workshops of archaic singing Joanna Słowińska uses the elements of moving technique by Emil Jaques¬ Dalcroz (plastique animée). The archaic singing technique and the Polish folk singing will let you find your own way to search for the inner song which is different for each of you.

Tickets – PLN 30

Szpitalna Jeden /ul. Szpitalna 1/

DJ workshop with Ena Lind 4.00 pm – 6.00 pm

Beginner level introduction to vinyl records and CDs mixing. Presentation of such devices as turntables, mixer etc. The workshop will be run in English – places subject to availability.

Tickets – PLN 30

DJ night Start at 10:00 pm

OLIVIA UNGARO – worshipper of vinyl records. Present on the Polish scene of electronic music for 12 years. Together with her brother, Kinzo Chrome, makes the Chrono Bross group. Co-creator (with Chino) of a club and gallery Radar – one of the most outstanding techno clubs in Poland. What she likes most are raw and dark sounds of techno music, cranky nature of acid music, depth of cosmic music, simplicity of electro music, and warmth of house music.

KIM – her music style is the electronics in its broadest meaning, as it is not limited to specific music genres. She combines everything according to her tastes and continues to search for new sounds. A founder of a social and artistic group, ME.NE.LE / HOLA! / Deep We Can / Przyjaciele w tańcu. She played gigs in clubs all over Poland, as well as in London, Berlin, Brussels and Grodno. A vinyl-lover.

CHARLIE – born in Berlin, living in Poland. She bases her mixes on the sounds of deep electro, acid and rare disco songs. The venues she played include the famous La Java in Paris and radio Rinse FM. She also recorded sets for Cracki Records and the Dublab radio from Köln.

ENA LIND – one of the most interesting representatives of the Berlin house scene. Warm sounds, charisma and the ability to move several thousand people make her an exceptional artist.

ELECTRIC INDIGO – a DJ from Vienna, composer, author of music for theatre plays. Her sets, played in clubs throughout Europe, Asia and both Americas, are a versatile and intelligent interpretation of techno music. She released albums for the legendary Hard Wax label. Since 1989 she has been involved in development of an international platform dedicated to DJ girls, female artists and record producers created for the promotion, mutual support, communication and proving that DJ women exist, are alive and kicking.

ELWIRA WOJTUNIK – a visual artist, curator, VJ. A founding member of an artistic duo known as Elektro Moon Vision. She performs multimedia projects, interactive installations and large-format projections, including mappings and stage projections. Their works were presented on numerous occasions and appreciated at international festivals showing innovative visual art.

Tickets – PLN 15

Plama /ul. Kościelna 7/ Nowy Targ

Shows Start at 7:00 pm

MAGDA PISKORCZYK and ULA STOSIO (GUITARS) Magda Piskorczyk – singer known for her mature, deep, “black” voice. She plays acoustic, electric and bass guitars as well as percussion instruments. She performs mostly the music rooted in the Afro-American and African tradition.

PAULINA BISZTYGA – singer, composer, poet and radio journalist. A lot may be said about her artistic output (and a lot was said already!), but one thing is certain: Paulina Bisztyga is a charismatic and extraordinary artist, and her poetry combined with an exceptional voice timbre makes her shows to be remembered long by the public.

29 November 2015

Paradox- Paradox /ul. Krupnicza 38/

Cinema 6:00 pm

We Are the Best, directed by Lukas Moodyson (Sweden) Three teenagers decide to start a punk rock band in Stockholm. Love for the music, alcohol initiation, arguments and a great will to play music.

Tickets – PLN 10

Radio Kraków, Romana Bobrowska studio /al. J. Słowackiego 22/

Show Start at 7:00 pm

ALINA ORLOVA – Lithuanian lyrics writer, musician, singer, show-woman, and a phenomenon. A child and a mature artist, acoustic instruments and skilfully used electronics, an angel with tumbling red curls and an enfant terrible. Contradiction of character and artistic personality combined with musical talent make Alina Orlowa an alluring artist who, despite being fragile, is able to strongly direct the public’s attention. Button-type accordion, grand piano (at which Alina behaves strangely) and remarkable voice are the features sufficient for her to create an unusual show.

Tickets – PLN 30 (pre order), PLN 40 (on the same day)

THE PROJECT IS IMPLEMENTED WITH THE FINANCIAL SUPPORT OF THE KRAKOW PROVINCE

PROJEKT ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *